kITEcon - Hem.

Låt användarupplevelsen styra!

För att lyckas måste vi skapa en suverän oöverträffbar användarupplevelse. Samtidigt leverera verksamhetsnytta.

Kontakta oss »

Rådgivning

Strategiska vägval
Bollplank

Läs mer » Beställ »

Utveckling

Applikationsutveckling och leverans
Skapar IT-tjänster som engagerar användaren och är personifierade.
Effektiva sökverktyg som är mycket användarvänliga.
Katalogisering och strukturering av information som underlättar navigering och att hitta rätt information.

Läs mer » Beställ » Demo »

Strategisk kommunikation genom digital marknadsföring

Framåtblick
Problembeskrivning
Förslag på förändring

Läs mer » Beställ »